Solitek Mühendislik Ürün Detay

AirMini Serisi Yüksek Verimli Havadan Suya Isı Pompaları

Bilinen en yüksek verimli enerji kazanım sistemlerinden biri olan Newtherm ısı pompalarını kullanarak binaların ısıtılması, soğutulması ve kullanım sıcak suyunun hazırlanması için tüketilen enerji miktarını azaltmak mümkündür.

Isı pompalarımızla kışın ısıtma, yazın soğutma yapmak ve dört mevsim kesintisiz kullanım sıcak suyu üretmek mümkündür.

Isı geri kazanım fonksiyonuna sahip ısı pompalarımızla aynı anda hem ısıtma, hem soğutma yapmak da mümkündür. Bu durumda soğutulan bölümlerden çekilen enerji ısıtılan bölümlere aktarılarak çok yüksek verim değerlerine ulaşılabilmektedir.

Türkiye, değişik iklim bölgeleri ve coğrafi şartlarıyla ısı pompalarının yüksek verimle kullanılmasına çok uygundur.

Yatırımcılar ısı pompalarımızı seçerek bina ve tesislerini A enerji sınıfına ulaştırabilir, LEED ve BREEAM sertifikaları için ek puanlar kazanabilir ve kendilerine rakip projelerle rekabette önemli bir avantaj yaratabilirler.

Isı pompaları sıcaklığı düşük bir ortamdan, sıcaklığı daha yüksek bir ortama ısı transfer edebilen cihazlardır. Newtherm ısı pompaları sadece elektrik enerjisi tüketerek çalışırlar. Kompresörün yanı sıra hava kaynaklı ısı pompalarında fan motoru, toprak ve su kaynaklı sistemlerde ise kaynak tarafındaki sirkülasyon pompası diğer elektrik tüketim noktalarıdır.

Newtherm ısı pompaları çok yüksek verimli sistemlerdir. Bir birim elektrik enerjisi tüketerek, 4-6 birim ısı enerjisini kullanıma verebilmektedir. Isı pompaları ısıyı çektikleri (toprak, su, hava vb.) ve ısıyı aktardıkları (hava, su, vb.) ortamlara göre isimlendirilirler. “Havadan Suya Isı Pompası”, “Sudan Havaya Isı Pompası”, “Sudan Suya Isı Pompası” gibi. Toprak ve su kaynaklı sistemlerde genellikle kaynak tarafında boruların içinde donmaya karşı korunmuş su-glikol (salamura) karışımı bir akışkan dolaştırılmaktadır. Bu tip ısı pompalarına enerji kaynağı toprak veya su olan ancak salamura kullanan ısı pompaları denilmektedir. Ancak deniz, göl ve kuyu suyunu kullanarak enerjisini direkt sudan alan ısı pompaları uygulamaları da vardır. Hava kaynaklı ısı pompalarında enerji kaynağı olarak çevre havası kullanılmaktadır. Isı pompası havanın kuru sıcaklığı ve gizli ısısından (havanın içindeki su buharının enerjisinden) faydalanarak çalışmaktadır. Newtherm ısı pompaları tersinir de çalışabilirler ve ısıtmanın yanı sıra gerektiğinde soğutma da yapabilirler. Isı pompası ısıtma yaparken doğal kaynak ortamından çektiği enerjiyi kullanıcı tarafına, soğutma yaparken ise kullanıcı tarafından çektiği enerjiyi kaynak ortamına transfer etmektedir. Newtherm ısı pompalarında atmosfere zarar vermeyen R407C, R410A ve R134A gibi HFC (hidro floro karbon) bazlı yeni nesil soğutucu akışkanlar kullanılmaktadır. Bu akışkanlar çok düşük sıcaklıklarda çevreden ısı çekerek buharlaşabilme (gaz fazına geçebilme) ve yüksek sıcaklıklarda çevreye ısı vererek yoğuşabilme (sıvı fazına geçebilme) özelliğine sahiptir.