ISO 45001

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, karşılaşılan iş kazaları, meslek hastalıkları, işletmeler arasında hatta bir işletme içinde farklı lokasyonlarda bile farklılık göstermektedir. ISO 45001 Standartı işletmenin büyük veya küçük ölçekli olup olmamasına, uluslarası veya bölgesel nitelikli olup olmamasına bakılmaksızın, her sektörden işletmenin uygulayabileceği ve çalışanların güvenliğini sağlayacak bir standarttır.