ISO 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve ilgili standartlar hazırlandıkları tarih itibariyle tüm ülkelerde yürürlükte olan çevre yasa ve yönetmeliklerine uygun olduğundan, uygulamalar genel olarak yasal gerekliliklerin ve formun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile paralellik göstermektedir. Bir sistem içindeki uygulamaların uygulanmasının temelidir.
 

 
Topluluk Tarafından Doğrulandı simgesi